اخبار - صفحه ۳

انتشار نسخه ویژه نابینایان «بودن یا نبودن» با صدای بهناز جعفری

انتشار نسخه ویژه نابینایان «بودن یا نبودن» با صدای بهناز جعفری

روایت و نقد «خداحافظ رفیق» در بیست و ششمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

روایت و نقد «خداحافظ رفیق» در بیست و ششمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

نسخه ویژه نابینایان سریال «زخم کاری» با صدای گلاره عباسی منتشر می‌شود

سوینا همکاری فیلیمو، نسخه ویژه نابینایان سریال «زخم کاری» به کارگردانی محمدحسین مهدویان را با صدای گلاره عباسی منتشر می‌کند.

روایت و نقد «طوقی» در بیست و پنجمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

روایت و نقد «طوقی» در بیست و پنجمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

رمان «نمایشگاه پنجاه و هشت» با صدای محسن بهرامی در قصه شب سوینا

رمان «نمایشگاه پنجاه و هشت» با صدای محسن بهرامی در قصه شب سوینا

انتشار نسخه ویژه نابینایان «به همین سادگی» با صدای مهراوه شریفی‌نیا

انتشار نسخه ویژه نابینایان «به همین سادگی» با صدای مهراوه شریفی‌نیا

روایت و نقد «صادق کرده» در بیست و چهارمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

روایت و نقد «صادق کرده» در بیست و چهارمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

انتشار نسخه ویژه نابینایان «آمادئوس» با صدای رضا یزدانی

انتشار نسخه ویژه نابینایان «آمادئوس» با صدای رضا یزدانی