ضرب آهنگ - صفحه ۴

برنامه «ضرب آهنگ»/ ۵ شهریور ۱۳۹۹

بررسی موسیقی فیلم «چهارراه استانبول» در رادیو سویناسی‌و‌یکمین قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ به بررسی موسیقی متن...

برنامه «ضرب آهنگ»/ ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

بررسی موسیقی فیلم “جنگ ستارگان” در رادیو سوینادر سی‌امین قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ، موسیقی متن فیلم "جنگ...

برنامه«ضرب آهنگ»/ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

بررسی موسیقی فیلم ”بید مجنون”در بیست‌و‌نهمین قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ، ماه‌گل مقتدر به بررسی موسیقی...

برنامه «ضرب آهنگ»/ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

بررسی موسیقی فیلم "1917" در رادیو سوینابیست و هشتمین قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ، موسیقی فیلم...

برنامه «ضرب آهنگ»/ ۱ مرداد ۱۳۹۹

بررسی موسیقی فیلم «شبی که ماه کامل شد»بیست و هفتمین قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ، موسیقی فیلم سینمایی...

برنامه «ضرب آهنگ»/ ۲۵ تیر ۱۳۹۹

بررسی آثار انیوموریکونهبیست و ششمین قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ، به بهانه درگذشت آهنگساز بزرگ انیوموریکونه در هفته...

برنامه «ضرب آهنگ»/ چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

در بیست و پنجمین برنامه ی ضرب آهنگ ماهگل مقتدر با مهدی حسنی آهنگساز و منتقد موسیقی درباره موسیقی فیلم ذهن زیبا...

برنامه «ضرب آهنگ»/ ۱۱ تیر ۱۳۹۹

در بیست و چهارمین قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ، ماه‌گل مقتدر با پیروز ارجمند آهنگساز و کارشناس موسیقی درباره موسیقی متن فیلم گفتگو...

برنامه «ضرب آهنگ»/ چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹

در بیست و سومین برنامه ضرب‌آهنگ که به مدت ۶۳ دقیقه تقدیم می‌شود، ماه‌گل مقتدر در قالب مصاحبه‌ای با آقای محسن ثقفی،...

برنامه «ضرب‌آهنگ»/چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹

در بیست و دومین برنامه ضرب‌آهنگ که به مدت ۳۷ دقیقه تقدیم می‌شود، ماه‌گل مقتدر به بررسی موسیقی فیلم سینمایی ایرانی «متروپل»...