آوای تلاش - صفحه ۳

برنامه «آوای تلاش» هریت تابمن، ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰

در قسمت پنجاه و یکم فصل دوم برنامه آوای تلاش، هریت تابمن، نابینای آمریکایی معرفی می‌شود و مسیر زندگی او مورد...

برنامه «آوای تلاش» زنده یاد زهرا علی اکبری، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

در قسمت چهل و نهم فصل دوم برنامه آوای تلاش، زنده‌یاد زهرا علی‌اکبری معرفی می‌شود و مسیر زندگی او مورد بررسی...

برنامه «آوای تلاش» گفتگو با سحر تهرانی فرد، ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰

در چهل و هشتمین قسمت از فصل دوم برنامه آوای تلاش، ادریس فتحی سردبیر این برنامه، میزبان سحر تهرانی‌فرد، وکیل نابینای...

برنامه «اوای تلاش» آبراهام نمت / ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰

در قسمت چهل و هفتم فصل دوم برنامه آوای تلاش، آبراهام نمت، ریاضی‌دان نابینای آمریکایی معرفی می‌شود و مسیر زندگی او...

برنامه «آوای تلاش» گفتگو با جواد حسینی / ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰

در چهل و ششمین قسمت از فصل دوم برنامه آوای تلاش، ادریس فتحی سردبیر این برنامه، میزبان جواد حسینی، نابینای شیرازی...

برنامه «آوای تلاش»، عبدالرحمان وحید / ۲ شهریور ماه ۱۴۰۰

در قسمت چهل و پنجم فصل دوم برنامه آوای تلاش، عبدالرحمان وحید، رئیس جمهور نابینای اندونزی در سال های ۱۹۹۹ تا...

برنامه «آوای تلاش» گفتگو با فاطمه نجارنوبری، ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۰

در چهل و چهارمین قسمت از فصل دوم برنامه آوای تلاش، ادریس فتحی سردبیر این برنامه، میزبان فاطمه نجارنوبری، دانش آموز...

برنامه «آوای تلاش»، از سایمون ویتکرافت تا گفتگو با هاجر تکتاز، ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰

در قسمت چهل و سوم فصل دوم برنامه آوای تلاش، سایمون ویتکرافت، دونده نابینای فوق ماراتن انگلستانی معرفی می‌شود و مسیر...

برنامه «آوای تلاش» گفتگو با لیلا بابازاده، ۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

در چهل و دومین قسمت از فصل دوم برنامه آوای تلاش، ادریس فتحی سردبیر این برنامه، میزبان لیلا بابازاده، نخبه کم...

برنامه «آوای تلاش» جوردین کاستر، ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰

در قسمت چهل و یکم فصل دوم برنامه آوای تلاش، جوردین کاستر، برنامه‌نویس نابینای آمریکایی معرفی می‌شود و مسیر پیشرفت او...