برنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

2

بررسی موسیقی استان لرستان، مصاحبه با یکی از اعضای گروه تال، و مرور چند خبر

برنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

2 نظرات

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید