کتاب صوتی

ویژه‌برنامه پویش کتاب سوینا/ جمعه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

این ویژه‌برنامه که به مدت ۹۱ دقیقه تقدیم می‌شود، به پخش فایل‌های ارسالی مشارکت‌کنندگان ارجمند در پویش «۱۳۰ ثانیه با کتاب صوتی»...

قصه شب سوینا/ شنبه۱۶ فروردین ۱۳۹۹

رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت ششمخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی حسینی‌نژاد،...

قصه شب سوینا/ چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت پنجمخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی...

قصه شب سوینا/ سه شنبه۱۲فروردین ۱۳۹۹

رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت چهارمخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی...

قصه شب سوینا/ دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت سومخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی...

قصه شب سوینا، یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت دومخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی حسینی‌نژاد،...

قصه شب سوینا، سه‌شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹

رمان «آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند»، قسمت یازدهم(پایانی)خوانش رمان «آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند» اثر هوراس مک‌گوی، ترجمه...

قصه شب سوینا/ یکشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۹

رمان «آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند»، قسمت نهمخوانش رمان «آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند» اثر هوراس مک‌گوی،...

قصه شب سوینا/ چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸

رمان «آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند»، قسمت هشتمخوانش رمان «آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند» اثر هوراس مک‌گوی،...

قصه شب سوینا/سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

رمان «آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند»، قسمت هفتمخوانش رمان «آنها به اسب‌ها شلیک می‌کنند» اثر هوراس مک‌گوی،...