کتاب صوتی

برنامه روی موج کودک، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت پانزدهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت چهاردهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

عیدانه سوینا، قصه های مجید «عیدی» ۲ فروردین ۱۴۰۳

سوینا به مناسبت نوروز ۱۴۰۳ تقدیم می‌کند:قصه‌های مجیدعیدینوشته: هوشنگ مرادی...

`عیدانه سوینا، قصه های مجید «عیدی» ۱ فروردین ۱۴۰۳

سوینا به مناسبت نوروز ۱۴۰۳ تقدیم می‌کند:قصه‌های مجیدعیدینوشته: هوشنگ مرادی...

عیدانه سوینا، قصه های مجید «عیدی» ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

سوینا به مناسبت نوروز ۱۴۰۳ تقدیم می‌کند:قصه‌های مجیدعیدینوشته: هوشنگ مرادی...

برنامه روی موج کودک، ۲۰ بهمن ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت هشتم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه روی موج کودک، ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت هفتم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

برنامه «قصه شب سوینا»، کتاب «پایِ چپِ من» با صدای «ایوب آقاخانی»، قسمت بیست‌و‌هفتم (پایانی) / ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

سوینا با همکاری نشر ثالث و حمایت دیجی‌پی تقدیم می‌کند:خوانش کتاب پایِ چپِ من، نوشته کریستی براون، ترجمه منیژه اذکایی، با...

برنامه «قصه شب سوینا»، کتاب «پایِ چپِ من»با صدای «ایوب آقاخانی»، قسمت بیست‌و‌ششم / ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

سوینا با همکاری نشر ثالث و حمایت دیجی‌پی تقدیم می‌کند:خوانش کتاب پایِ چپِ من، نوشته کریستی براون، ترجمه منیژه اذکایی، با...

برنامه «قصه شب سوینا»، کتاب «پایِ چپِ من» با صدای «ایوب آقاخانی»، قسمت بیست‌و‌پنجم / ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

سوینا با همکاری نشر ثالث و حمایت دیجی‌پی تقدیم می‌کند:خوانش کتاب پایِ چپِ من، نوشته کریستی براون، ترجمه منیژه اذکایی، با...