قصه شب سوینا

برنامه «قصه شب سوینا»، کتاب «یادم بود و کلاغ بود و من» قسمت دوم، ۹ آذر ماه ۱۳۹۹

خوانش مجموعه داستان های کوتاه با عنوان «یادم بود و کلاغ بود و من» انتشارات نودا، نوشته ی مهران رنجبر...

برنامه «قصه شب سوینا»، کتاب «یادم بود و کلاغ بود و من» قسمت اول، ۸ آذر ماه ۱۳۹۹

خوانش مجموعه داستان های کوتاه با عنوان «یادم بود و کلاغ بود و من» انتشارات نودا، نوشته ی مهران رنجبر با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ کتاب «بیا گم شویم» قسمت سی و دوم(پایانی)، ۴ آذر ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «بیا گم شویم»، نوشته ادی السید، ترجمه ی زهرا طراوتی، با صدای رویا فلاحی.این برنامه را «سوینا» با همکاری...

برنامه «قصه شب سوینا»/ کتاب «بیا گم شویم» قسمت سی یکم، ۳ آذر ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «بیا گم شویم»، نوشته ادی السید، ترجمه ی زهرا طراوتی، با صدای رویا فلاحی.این برنامه را «سوینا» با همکاری...

برنامه «قصه شب سوینا»/ کتاب «بیا گم شویم» قسمت سی ام، ۲ آذر ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «بیا گم شویم»، نوشته ادی السید، ترجمه ی زهرا طراوتی، با صدای رویا فلاحی.این برنامه را «سوینا» با همکاری...

برنامه «قصه شب سوینا»/ کتاب «بیا گم شویم» قسمت بیست و نهم، ۱ آذر ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «بیا گم شویم»، نوشته ادی السید، ترجمه ی زهرا طراوتی، با صدای رویا فلاحی.این برنامه را «سوینا» با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ کتاب «بیا گم شویم» قسمت بیست و هشتم، ۲۸ آبان ۱۳۹۹

خوانش رمان «بیا گم شویم»، نوشته ادی السید، ترجمه ی زهرا طراوتی، با صدای رویا فلاحی.این برنامه را «سوینا» با همکاری...

برنامه «قصه شب سوینا»/ کتاب «بیا گم شویم» قسمت بیست و هفتم ، ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «بیا گم شویم»، نوشته ادی السید، ترجمه ی زهرا طراوتی، با صدای رویا فلاحی.این برنامه را «سوینا» با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ کتاب «بیا گم شویم» قسمت بیست و ششم ، ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۹

خوانش رمان «بیا گم شویم»، نوشته ادی السید، ترجمه ی زهرا طراوتی، با صدای رویا فلاحی.این برنامه را «سوینا» با همکاری...

برنامه «قصه شب سوینا»/ کتاب «بیا گم شویم» قسمت بیست و پنجم ، ۲۵ آبان ماه۱۳۹۹

خوانش رمان «بیا گم شویم»، نوشته ادی السید، ترجمه ی زهرا طراوتی، با صدای رویا فلاحی.این برنامه را «سوینا» با همکاری...