آوای تلاش

برنامه «آوای تلاش» گفتگو با وحید نوری، ۹ آذرماه ۱۴۰۰

در پنجاه و هشتمین قسمت از فصل دوم برنامه آوای تلاش، ادریس فتحی سردبیر این برنامه، میزبان وحید نوری، ورزشکار کم‌بینای...

برنامه «آوای تلاش» رودکی، ۲ آذر ماه ۱۴۰۰

در قسمت پنجاه و هفتم فصل دوم برنامه آوای تلاش، رودکی، شاعر نابینای فارسی معرفی می‌شود و مسیر زندگی او مورد...

برنامه «آوای تلاش» گفتگو با آیدا مجیدآبادی، ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰

در پنجاه و ششمین قسمت از فصل دوم برنامه آوای تلاش، ادریس فتحی سردبیر این برنامه، میزبان آیدا مجیدآبادی، شاعر، مترجم...

برنامه «آوای تلاش» تامیل احمد، ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰

در قسمت پنجاه و پنجم فصل دوم برنامه آوای تلاش، تامیل احمد، نابینای پاکستانی معرفی می‌شود و مسیر زندگی او مورد...

برنامه «آوای تلاش» گفتگو با هانیه همایونی، ۱۱ آبان ۱۴۰۰

در پنجاه و چهارمین قسمت از فصل دوم برنامه آوای تلاش، ادریس فتحی سردبیر این برنامه، میزبان هانیه همایونی، نخبه نابینای...

برنامه «آوای تلاش» واندا دیازمرسد، ۴ ابان ماه ۱۴۰۰

در قسمت پنجاه و سوم فصل دوم برنامه آوای تلاش، واندا دیازمرسد، اخترشناس نابینا معرفی می‌شود و مسیر زندگی او مورد...

برنامه «آوای تلاش» گفتگو با حدیثه رجب پور/ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰

در پنجاه و دومین قسمت از فصل دوم برنامه آوای تلاش، ادریس فتحی سردبیر این برنامه، میزبان حدیثه رجب‌پور، نوجوان نابینای...

برنامه «آوای تلاش» هریت تابمن، ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰

در قسمت پنجاه و یکم فصل دوم برنامه آوای تلاش، هریت تابمن، نابینای آمریکایی معرفی می‌شود و مسیر زندگی او مورد...

برنامه «آوای تلاش» زنده یاد زهرا علی اکبری، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

در قسمت چهل و نهم فصل دوم برنامه آوای تلاش، زنده‌یاد زهرا علی‌اکبری معرفی می‌شود و مسیر زندگی او مورد بررسی...

برنامه «آوای تلاش» گفتگو با سحر تهرانی فرد، ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۰

در چهل و هشتمین قسمت از فصل دوم برنامه آوای تلاش، ادریس فتحی سردبیر این برنامه، میزبان سحر تهرانی‌فرد، وکیل نابینای...