سینما خاطره

پادکست «سینما خاطره»، فیلم «تنگنا» / ۱ آبان ۱۳۹۹

هشتمین قسمت از پادکست «سینما خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «تنگنا»سردبیری این مجموعه پادکست...

پادکست «سینما خاطره» / ۱٠ مهر ۱۳۹۹

هفتمین قسمت از پادکست «سینما، خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «کندو»سردبیری این مجموعه پادکست...

پادکست «سینما خاطره» / ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

شازده احتجابششمین قسمت از پادکست «سینما، خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «شازده احتجاب»

پادکست «سینما خاطره» / ۱۳ شهریور ۱۳۹۹

کلاغپنجمین قسمت از پادکست «سینما، خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «کلاغ»سردبیری...

پادکست «سینما خاطره» / ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

فرار از تلهچهارمین قسمت از پادکست «سینما، خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «فرار از تله»

پادکست «سینما خاطره» / ۹ مرداد ۱۳۹۹

سوته دلانسومین قسمت از پادکست «سینما، خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «سوته دلان»

پادکست «سینما خاطره»/ ۲۶ تیر ۱۳۹۹

دایره مینادومین قسمت از پادکست «سینما، خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «دایره مینا»

پادکست «سینما خاطره»/ قسمت اول_«داش آکُل»

در اولین قسمت از پادکست «سینما خاطره»، که به توضیح و بررسی فیلمهای خاطره انگیز سینما می پردازد، محسن بهرامی، بازیگر تئاتر...