سوینا - سینمای ویژه نابینایان
ایده های خود را به اشتراک بگذارید

رادیو سوینا

رادیو سوینا تقدیم می کند.
در این قسمت می توانید به رادیو سوینا گوش دهید .

🎙 جدول پخش برنامه‌های رادیو سوینا

🔘 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱: قصه شب سوینا، بازپخش در ساعات ۲۲ و ۲۳
🔘 دوشنبه‌ها ساعت ۱۸: سریال توضیح‌دار هیولا
🔘 سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۸: آوای تلاش
🔘 چهارشنبه‌ها ساعت ۱۸: ضرب‌آهنگ
🔘 پنجشنبه‌ها ساعت ۱۸: سوینا‌گپ
🔘 جمعه‌ها ساعت ۱۸: خیال عکس

برنامه ها

سوینا گپ

صدای صحنه

آوای تلاش

داستان شب

ضرب آهنگ

خیال عکس

سوینا - سینمای ویژه نابینایان