سوینا گپ

ویژه‌برنامه سوینا‌گپ یلدا، گفتگو با داریوش کاردان، ۳۰ آذر ۱۴۰۲

در ویژه‌برنامه یلدایی سوینا‌گپ که به مدت ۸۷ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر آن، میزبان داریوش کاردان، مجری، کارگردان، طنزپرداز، دوبلور...

برنامه سوینا‌گپ، ۱۱ فروردین ۱۴۰۱، شقایق دهقان

در قسمت ششم ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۷۱ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر آن، میزبان شقایق دهقان،...

برنامه سوینا‌گپ، ۹ فروردین ۱۴۰۱، ژرژ پطرسی

در قسمت پنجم ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۷۷ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر آن، میزبان ژرژ پطرسی،...

برنامه سوینا‌گپ، ۷ فروردین ۱۴۰۱، فریبا طاهری

در قسمت چهارم ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۵۳ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر آن، میزبان فریبا طاهری،...

برنامه سوینا‌گپ، ۵ فروردین ۱۴۰۱، منصور ضابطیان

در قسمت سوم ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۷۸ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر آن، میزبان منصور ضابطیان،...

برنامه سوینا‌گپ، ۳ فروردین ۱۴۰۱، فاطمه آل‌عباس

در قسمت دوم ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۶۱ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر آن، میزبان فاطمه آل‌عباس،...

برنامه سوینا‌گپ، ۱ فروردین ۱۴۰۱، داریوش کاردان

در قسمت اول ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۸۳ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر آن، میزبان داریوش کاردان،...

برنامه «سوینا‌گپ»، رضا عمرانی، ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۰

در قسمت پنجم ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۶۹ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر و مجری آن، میزبان...

برنامه «سوینا‌گپ»، فریبا رمضان‌پور، ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰

در چهارمین ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۶۰ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر و مجری آن، میزبان فریبا...

برنامه «سوینا‌گپ» رامین پور ایمان، شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰

در قسمت سوم ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۴۷ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر و مجری آن، میزبان...