پادکست

برنامه «قصه شب سوینا»/ یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت دومخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، با بهناز بستان دوست.

برنامه «قصه شب سوینا»/ شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت اولخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، با صدای بهناز بستان دوست. این برنامه...

برنامه خیال عکس/ جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹

در بیست و هشتمین برنامه «خیال عکس»، منصور ضابطیان به توضیح بخش سوم از عکس‌های مشهور و به‌یادماندنی جهان می‌پردازد؛ تصاویری که...

برنامه روی موج کودک/ جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹

در ششمین برنامه «روی موج کودک» که به مدت ۲۱ دقیقه تقدیم می‌شود و مبینا موسوی اجرای آن را بر عهده دارد،...

برنامه «قصه شب سوینا»/ چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

رمان «پیاده روی در ته دنیا»، قسمت دهم(پایانی)خوانش رمان «پیاده روی در ته دنیا»، نوشته مهدی جعفری،...

برنامه «ضرب آهنگ»/ چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

در بیستمین برنامه ضرب‌آهنگ که رنگ و بویی سینمایی دارد، ماه‌گل مقتدر به پیدایش موسیقی فیلم و مراحل ساخت آن می‌پردازد، موسیقی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

رمان «پیاده روی در ته دنیا»، قسمت نهمخوانش رمان «پیاده روی در ته دنیا»، نوشته مهدی جعفری،...

برنامه «قصه شب سوینا»/ دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

رمان «پیاده روی در ته دنیا»، قسمت هشتمخوانش رمان «پیاده روی در ته دنیا»، نوشته مهدی جعفری،...

آشنایی با پادکست «فیلم‌درمانی»

اگر این روزها فرصت بیشتری برای تماشای فیلم دارید و اگر می‌خواهید با یکی از پادکست‌هایی که با در نظر گرفتن ذائقه...

برنامه «قصه شب سوینا»/ یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

رمان «پیاده روی در ته دنیا»، قسمت هفتمخوانش رمان «پیاده روی در ته دنیا»، نوشته مهدی جعفری،...