روی موج کودک

برنامه روی موج کودک، ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، شعر «با تنهایی چیکار کنم» را از مجموعه کتابهای «من و شناخت...

برنامه روی موج کودک، ۱۷ شهریور ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، شعر «مامانی من میترسم» را از مجموعه کتابهای «من و شناخت احساساتم»...

برنامه روی موج کودک، ۱۰ شهریور ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای تینا تقویان تقدیم میشود، کتاب  «دو خط شاهنامه از رستم» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم....

برنامه روی موج کودک، ۳ شهریور ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، کتاب  «دو خط شاهنامه از سیمرغ» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم....

برنامه روی موج کودک، ۲۷ مرداد ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، کتاب  «چجوری من شاد باشم» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم. این...

برنامه روی موج کودک، ۲۰ مرداد ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، کتاب  «سنگی نشسته بود ساکت و آرام» را با روایت نازنین مهیمنی...

برنامه روی موج کودک، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، کتاب  «نگران چی هستی» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم. این کتاب...

برنامه روی موج کودک، ۳۰ تیر ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، کتاب  «میز خانه ما» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم. این کتاب...

برنامه روی موج کودک، ۲۳ تیر ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، کتاب  «من مریخ هستم: زمینی‌ها خوش آمدید!» را با روایت نازنین مهیمنی...

برنامه روی موج کودک، ۱۶ تیر ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، کتاب  « هاپچی میمونه» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم. این کتاب...