روی موج کودک

برنامه روی موج کودک، ۱۸ شهریور ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای تینا تقویان تقدیم می شود، داستان مهربان باش را با روایت نازنین مهیمنی می شنویم....

برنامه روی موج کودک، ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت دوم داستان پسر موش کور روباه و اسب را...

برنامه روی موج کودک، ۴ شهریور ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت اول داستان پسر موش کور روباه و اسب را...

برنامه روی موج کودک، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت آخر داستان من هلن کلر هستم را با روایت...

برنامه روی موج کودک، ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت اول داستان من هلن کلر هستم را با روایت...

برنامه روی موج کودک، ۷ مرداد ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت دوم داستان فیل ماکارون را با روایت نازنین مهیمنی...

برنامه روی موج کودک، ۳۱ تیر ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت اول داستان فیل ماکارون را با روایت نازنین مهیمنی...

برنامه روی موج کودک، ۲۴ تیر ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، داستان کوتاه خرگوش گوش داد را با روایت نازنین مهیمنی...

برنامه روی موج کودک، ۱۷ تیر ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، آخرین داستان را از کتاب شمعدانی، به نام بازگشت به...

برنامه روی موج کودک، ۱۰ تیر ۱۴۰۱

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، داستان تیک تاک ساعت را از کتاب شمعدانی، با روایت نازنین...