روی موج کودک

برنامه «روی موج کودک»، ۳ بهمن ۱۳۹۹

در سی و هشتمین برنامه‌ی روی موج کودک که به مدت ۲۵ دقیقه تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی قسمت اول داستان «نخودی»...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۶ دی ۱۳۹۹

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۲۶ دقیقه تقدیم می‌شود، داستان «قایم باشک» را از مجموعه...

برنامه«روی موج کودک»، ۱۹ دی ۱۳۹۹

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۳۰ دقیقه تقدیم می‌شود، داستان «آدم آهنی» را از مجموعه...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۲ دی ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۲۴ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی قسمت دیگری از مجموعه...

برنامه «روی موج کودک»، ۵ دی ۱۳۹۹

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۳۰ دقیقه تقدیم می‌شود، قسمت بیست و هشتم «قصه های...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۸ آذر ۱۳۹۹

در سی و سومین قسمت از برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۲۷ دقیقه تقدیم می شود، قسمت...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۱ آذر ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۲۷ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، بیست و ششمین قسمت از...

برنامه «روی موج کودک»، جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹

در سی و یکمین برنامه‌ی روی موج کودک که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۲۶ دقیقه تقدیم می شود،...

برنامه «روی موج کودک»، جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۲۶ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می‌شود، قسمت آخر داستان مادربزرگ را از...

برنامه «روی موج کودک»، جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۲۴ دقیقه تقدیم می شود، دومین قسمت از داستان مادربزرگ...