روی موج کودک

برنامه «روی موج کودک»/ ۱٠ مرداد ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۳۱ دقیقه و با اجرای مبینا موسوی تقدیم میشود، لیلی رشیدی ادامه داستان تابه‌تا های باغ...

برنامه «روی موج کودک»/ ۳مرداد ۱۳۹۹

در این برنامه که با اجرای مبینا موسوی و به مدت ۳۰ دقیقه تقدیم میشود، لیلی رشیدی نهمین قسمت از «قصه های...

برنامه «روی موج کودک»/ ۲۷ تیر ۱۳۹۹

در چهاردهمین برنامه روی موج کودک که با اجرای مبینا موسوی و به مدت ۳۰ دقیقه تقدیم میشود، هشتمین قسمت از مجموعه...

برنامه «روی موج کودک»/ ۲۰ تیر ۱۳۹۹

در سیزدهمین برنامه‌ی روی موج کودک که با اجرای مبینا موسوی و به مدت ۳۰ دقیقه تقدیم میشود، لیلی رشیدی قسمت دیگری...

برنامه «روی موج کودک»/ جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۳۰ دقیقه و با اجرای مبینا موسوی تقدیم میشود، لیلی رشیدی ششمین قسمت از مجموعه «قصه...

برنامه «روی موج کودک»/ جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹

در یازدهمین برنامه روی موج کودک که با اجرای مبینا موسوی و به مدت ۳۰ دقیقه تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی قسمت دیگری...

برنامه روی موج کودک/جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

در دهمین برنامه‌ی روی موج کودک که به مدت ۲۷ دقیقه تقدیم می‌شود و مبینا موسوی اجرای آن را بر عهده دارد،...

برنامه «روی موج کودک»/ جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۳۰ دقیقه تقدیم می‌شود و مبینا موسوی اجرای آن را بر عهده دارد، لیلی رشیدی سومین...

برنامه روی موج کودک/جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

در هشتمین برنامه روی موج کودک که مبینا موسوی آن را اجرا می‌کند و به مدت ۲۷ دقیقه تقدیم می‌شود، دومین قسمت...

برنامه روی موج کودک/ جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

در هفتمین برنامه‌ی روی موج کودک که به مدت ۲۶ دقیقه تقدیم می‌شود و مبینا موسوی اجرای آن را بر عهده دارد،...