روی موج کودک

برنامه «روی موج کودک»، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

در پنجاه و سومین برنامه روی موج کودک، هشتمین قسمت خونه مادربزرگه را با روایت لیلی رشیدی و موضوع مهمان...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۱ خرداد ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت هفتم قصه های خونه مادربزرگه را با روایت لیلی...

برنامه «روی موج کودک»، ۷ خرداد ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۳۱ دقیقه تقدیم می شود، ششمین قسمت قصه های خونه...

برنامه «روی موج کودک»، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۳۱ دقیقه تقدیم می شود، قسمت پنجم از قصه های...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

در این برنامه که به مدت ۲۸ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت چهارم قصه های خونه مادربزرگه را...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۳۱ دقیقه تقدیم می شود، سومین قسمت قصه های «خونه...

برنامه «روی موج کودک» ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

در این برنامه که به مدت ۳۴ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، لیلی رشیدی دومین قسمت از...

برنامه روی موج کودک، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

در قسمت اول فصل دوم این برنامه که به مدت ۴۶ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی...

برنامه «روی موج کودک» انیمیشن سینمایی «رابین هود» با صدای «سامان احتشامی»، ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹

رابین هود (Robin Hood) انیمیشنی آمریکایی محصول سال ۱۹۷۳ کمپانی والت دیزنی است. این انیمیشن ابتدا در ۸ نوامبر ۱۹۷۳ در...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۲۹ دقیقه تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی قسمت آخر «قصه های...