روی موج کودک

برنامه «روی موج کودک» انیمیشن سینمایی «رابین هود» با صدای «سامان احتشامی»، ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹

رابین هود (Robin Hood) انیمیشنی آمریکایی محصول سال ۱۹۷۳ کمپانی والت دیزنی است. این انیمیشن ابتدا در ۸ نوامبر ۱۹۷۳ در...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۲۹ دقیقه تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی قسمت آخر «قصه های...

برنامه «روی موج کودک»، ۸ اسفند ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۲۷ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می‌شود، قسمت دوم داستان «دروغ شاخدار» را...

برنامه«روی موج کودک»، ۱ اسفند ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۲۹ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، اولین قسمت داستان دروغ شاخدار را...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۴ بهمن ۱۳۹۹

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۲۹ دقیقه تقدیم می‌شود، سی و پنجمین قسمت از مجموعه...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۲۴ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی داستان «امواج» را از...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۲۵ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی قسمت دوم داستان «نخودی»...

برنامه «روی موج کودک»، ۳ بهمن ۱۳۹۹

در سی و هشتمین برنامه‌ی روی موج کودک که به مدت ۲۵ دقیقه تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی قسمت اول داستان «نخودی»...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۶ دی ۱۳۹۹

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۲۶ دقیقه تقدیم می‌شود، داستان «قایم باشک» را از مجموعه...

برنامه«روی موج کودک»، ۱۹ دی ۱۳۹۹

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۳۰ دقیقه تقدیم می‌شود، داستان «آدم آهنی» را از مجموعه...