سریال

سریال توضیح‌دار هیولا/قسمت نوزدهم (پایانی)

در قسمت نوزدهم سریال هیولا -- که توضیح‌دار کردن آن را نیما کرمی، گوینده نام‌آشنا و خوش‌صدای کشورمان بر عهده دارد...

سریال توضیح‌دار هیولا/ قسمت هجدهم، ۴ فروردین ۱۳۹۹

در خلاصه قسمت ۱۸ از سریال هیولا که نیما کرمی، گوینده نام‌آشنای کشورمان آن را توضیح‌دار کرده آمده است: «همزمان با نزدیک...

سریال توضیح‌دار هیولا/ قسمت هفدهم، دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸

در خلاصه این قسمت از سریال هیولا که نیما کرمی -- گوینده نام‌آشنای کشورمان -- آن را توضیح‌دار کرده آمده است: «شرافت...

سریال توضیح‌دار هیولا/ قسمت شانزدهم، دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

در خلاصه این قسمت از سریال هیولا -- که پرده‌خوانی آن را نیما کرمی گوینده نام‌آشنای کشورمان بر عهده داشته -- آمده...

سریال توضیح‌دار هیولا/ قسمت پانزدهم، دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸

در خلاصه این قسمت از سریال هیولا -- که نیما کرمی گوینده نام‌آشنای کشورمان پرده‌خوانی آن را بر عهده داشته -- آمده...

سریال توضیح‌دار هیولا/ قسمت چهاردهم دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸

در خلاصه قسمت چهاردهم سریال هیولا -- که پرده‌خوانی آن را نیما کرمی، گوینده نام‌آشنای کشورمان بر عهده دارد -- آمده است:...

سریال توضیح‌دار هیولا/ قسمت سیزدهم/ دوشنبه ۲۸بهمن۱۳۹۸

در خلاصه داستان این قسمت از سریال هیولا که پرده‌خوانی آن را نیما کرمی، گوینده نام‌آشنای کشورمان بر عهده دارند آمده است:...

سریال توضیح‌دار هیولا/ قسمت دوازدهم/ دوشنبه ۲۱بهمن۱۳۹۸

در خلاصه این قسمت از سریال هیولا آمده است: «خانواده شرافت درگیر تغییر سبک زندگی خود می‌شوند و در گام اول می‌خواهند...

سریال توضیح‌دار هیولا/ قسمت یازدهم/ ۱۴بهمن۱۳۹۸

در خلاصه قسمت یازدهم سریال هیولا آمده است: «خانواده شرافت درگیر تغییر سبک زندگی خود می‌شوند و در گام اول می‌خواهند محل...

سریال توضیح‌دار هیولا/ قسمت دهم/ ۷بهمن۱۳۹۸

در خلاصه قسمت دهم سریال هیولا آمده است: “معلم ساده‌ی دیروز، امروز مدیر عامل شرکتی شده است که از سر تا پایش...