اخبار

روایت و نقد «صادق کرده» در بیست و چهارمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

روایت و نقد «صادق کرده» در بیست و چهارمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

انتشار نسخه ویژه نابینایان «آمادئوس» با صدای رضا یزدانی

انتشار نسخه ویژه نابینایان «آمادئوس» با صدای رضا یزدانی

روایت و نقد «گاو» در بیست و سومین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

روایت و نقد «گاو» در بیست و سومین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

انتشار نسخه ویژه نابینایان «درباره الی» با صدای فرشته صدرعرفایی

انتشار نسخه ویژه نابینایان «درباره الی» با صدای فرشته صدرعرفایی

روایت و نقد «رگبار» در بیست و دومین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

روایت و نقد «رگبار» در بیست و دومین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

توزیع دی‌وی‌دی‌های سیندرلا و رابین‌هود در آستانه دوساله شدن سوینا

توزیع دی‌وی‌دی‌های سیندرلا و رابین‌هود در آستانه دوساله شدن سوینا

انتشار نسخه ویژه نابینایان «کریمر علیه کریمر» با صدای باران کوثری

انتشار نسخه ویژه نابینایان «کریمر علیه کریمر» با صدای باران کوثری

روایت و نقد «گوزن‌ها» در بیست و یکمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

روایت و نقد «گوزن‌ها» در بیست و یکمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

در آستانه زادروز زنده‌یاد حسین سرشار؛ انتشار نسخه ویژه نابینایان «اجاره‌نشین‌ها» با صدای هوتن شکیبا

در آستانه زادروز زنده‌یاد حسین سرشار؛ انتشار نسخه ویژه نابینایان «اجاره‌نشین‌ها» با صدای هوتن شکیبا

انتشار نسخه ویژه نابینایان «فارست گامپ» با صدای محمد بحرانی

انتشار نسخه ویژه نابینایان «فارست گامپ» با صدای محمد بحرانی