کتاب صوتی - صفحه ۴۱

قصه شب سوینا/ ۲۱ دی ۱۳۹۸

رمان دوست مرحوم من/ قسمت سومخوانش رمان «دوست مرحوم من» اثر آندری کورکف، ترجمه شهریار وقفی‌پور، با...

قصه شب سوینا/ ۱۸ دی ۱۳۹۸

رمان دوست مرحوم من/ قسمت دومخوانش رمان «دوست مرحوم من» اثر آندری کورکف، ترجمه شهریار وقفی‌پور، با...

قصه شب سوینا/ ۱۷ دی ۱۳۹۸

رمان«دوست مرحوم من»/ قسمت اولخوانش رمان «دوست مرحوم من» اثر آندری کورکف، ترجمه شهریار وقفی‌پور، با صدای...

قصه شب سوینا/ ۱۴ دی ۱۳۹۸

رمان انجمن شاعران مرده/ قسمت شانزدهم(پایانی)خوانش رمان «انجمن شاعران مرده» اثر نانسی اچ. کلاین‌بام، ترجمه زهرا طراوتی،...

کتاب صوتی هیچ‌کس مثل تو مال اینجا نیست

گوینده : گلاره عباسیکتاب «هیچ‌کس مثل تو مال اینجا نیست» اثر «میراندا جولای» و ترجمه‌ی...