اخبار - صفحه ۱۰

بیست و هشت تیرماه پیوندی میان سینما و نابینایان

استقبال فوق العاده از اولین گردهمایی سوینا ( سینمای ویژه نابینایان) با اکران فیلم «سرخ پوست» که روز گذشته با حضور بیش...

دومین گردهمایی سوینا

دومین گردهمایی سوینا ( سینمای ویژه نابینایان ) با اکران فیلم سینمایی سرخپوست در پردیس سینمایی چهارسو ، روز جمعه بیست و...

اولین گردهمایی سوینا

اولین گردهمایی سوینا ( سینمای ویژه نابینایان ) با اکران فیلم اجاره نشین ها به کارگردانی استاد داریوش مهرجویی برگزار شد.در این...

معرفی سوینا

آشنایی با سوینافعالیت‌های «گروه سوینا» (سینمای نابینایان) از اوایل سال ۱۳۹۸ و به منظور ارایه محصولات فرهنگی...