صدای صحنه - صفحه ۲

برنامه صدای صحنه | جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸

گزارشی از نمایش اُسلو، به کارگردانی یوسف باپیریبرنامه صدای صحنه، جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸

برنامه صدای صحنه، جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸

گزارشی از نمایش تالاب هشیلان، به نویسندگی و کارگردانی نوشین تبریزیبرنامه صدای صحنه، جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸

برنامه صدای صحنه، جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸

گفت و گو با آقای مجید رحمتی درمورد نمایش آیینی و به ویژه تعزیهبرنامه صدای صحنه، جمعه...

برنامه صدای صحنه، جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸

گزارشی از نمایش اثر پرتو‌های گاما بر گلهای همیشه بهار، به کارگردانی مهتاب نصیر‌پور، و مرور چند خبر

برنامه صدای صحنه، جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸

گزارشی از نمایش آواز قو، به کارگردانی پریزاد سیف، در کنار چندین آیتم جدیدبرنامه صدای صحنه، جمعه ۱۲...

برنامه صدای صحنه جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸

بررسی پوشش تاتر (امشب اینجا) نویسنده و کارگردان خانم مژگان خالقیصدای صحنه جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸

برنامه صدای صحنه جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

گزارشی از اپرای عروسکی عاشورا به کارگردانی آقای بهروز غریب پورصدای صحنه جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

برنامه صدای صحنه،جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

گزارشی از نمایش رگ به کارگردانی ایوب آقاخانی، حاوی چندین مصاحبه شنیدنیبرنامه صدای صحنه،جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸

برنامه صدای صحنه، جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸

گزارشی از کنسرت کامکارها در هتل اسپیناس  شامل پخش بسیاری از آثار اجرا‌شده، در کنار مصاحبه با آقای شاهرخ هدایتی و خانم هانا کامکارصدای...