آوای تلاش - صفحه ۱۰

برنامه آوای تلاش | سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸

مصاحبه با آقای آرش آقایی، هنرمند نابینا و دارنده رتبه ۷ کنکور رشته هنر در سال ۹۵

برنامه آوای تلاش | دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸

گفتگویی جذاب با خانم هما هماوندی، بانوی موفق نابینا.

برنامه آوای تلاش، سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

مصاحبه با خانم ارغوان حمسی، نوازنده نابینای سنتوربرنامه آوای تلاش، سه‌ شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸

برنامه آوای تلاش، سه‌ شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

مصاحبه با آقای سید مرتضی فاطمی، هنرمند و آموزگار با‌سابقه نابینابرنامه آوای تلاش، سه‌ شنبه ۲۳ مهر...

برنامه آوای تلاش، سه‌شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸

مصاحبه با خانم ماهگل مقتدر، نوازنده عود و دانشجوی کارشناسی ارشد نوازندگیبرنامه آوای تلاش، سه‌شنبه...

برنامه آوای تلاش سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸

مصاحبه با خانم لاله عرب زاده ، بانوی نابینای فاتح قله دماوندآوای تلاش سه شنبه ۹...