صفحه اصلی برچسب ها بهناز بستان دوست

برچسب: بهناز بستان دوست

برنامه «قصه شب سوینا»/ یکشنبه ۲۲تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»، قسمت سی و هفتم(پایانی)خوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»، قسمت سی و ششمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»، قسمت سی و پنجمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»، قسمت سی و چهارمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»، قسمت سی و سومخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»/ قسمت سی و دومخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی، با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۱۴ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»/ قسمت سی و یکمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی، با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»، قسمت سی امخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با روایت...