صفحه اصلی برچسب ها رادیو اینترنتی

برچسب: رادیو اینترنتی

برنامه صدای صحنه جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸

0
بررسی پوشش تاتر (امشب اینجا) نویسنده و کارگردان خانم مژگان خالقیصدای صحنه جمعه 5 مهر ۱۳۹۸

میهمان : خانم گلاره عباسی

0
پردیس سینمایی چارسو، اکران فیلم قصر شیرینپردیس سینمایی چارسو، جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ...

میهمان : خانم شبنم مقدمی

0
پردیس سینمایی چارسو، اکران فیلم قصر شیرینپردیس سینمایی چارسو، جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ...

میهمان : آقای رضا کیانیان

0
پردیس سینمایی چارسو، اکران فیلم قصر شیرینپردیس سینمایی چارسو، جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸...

میهمان : آقای رسول صدر عاملی

0
پردیس سینمایی چارسو، اکران فیلم قصر شیرینپردیس سینمایی چارسو، جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ ...

میهمان: آقای حبیب رضایی

0
پردیس سینمایی چارسو، اکران فیلم قصر شیرینپردیس سینمایی چارسو، جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸