صفحه اصلی برچسب ها رمان

برچسب: رمان

رمان «هزار توی تاریکی» با صدای رضا عمرانی در قصه شب سوینا

رمان «هزار توی تاریکی» با صدای رضا عمرانی در قصه شب سوینا

0
گروه سوینا با همکاری نشر نیماژ و ماه‌آوا، رمان «هزار توی تاریکی» به نویسندگی مهدی جعفری را با صدای رضا عمرانی گویا کرد.

برنامه «قصه شب سوینا»/ کتاب «بیا گم شویم» قسمت سی و دوم(پایانی)، ۴...

0
خوانش رمان «بیا گم شویم»، نوشته ادی السید، ترجمه ی زهرا طراوتی، با صدای رویا فلاحی.این برنامه را «سوینا» با همکاری...

برنامه «قصه شب سوینا»/ کتاب «بیا گم شویم» قسمت سی یکم، ۳ آذر ماه...

0
خوانش رمان «بیا گم شویم»، نوشته ادی السید، ترجمه ی زهرا طراوتی، با صدای رویا فلاحی.این برنامه را «سوینا» با همکاری...

برنامه «قصه شب سوینا»/ کتاب «بیا گم شویم» قسمت سی ام، ۲ آذر ماه...

0
خوانش رمان «بیا گم شویم»، نوشته ادی السید، ترجمه ی زهرا طراوتی، با صدای رویا فلاحی.این برنامه را «سوینا» با همکاری...

برنامه «قصه شب سوینا»/ کتاب «بیا گم شویم» قسمت بیست و نهم، ۱ آذر...

0
خوانش رمان «بیا گم شویم»، نوشته ادی السید، ترجمه ی زهرا طراوتی، با صدای رویا فلاحی.این برنامه را «سوینا» با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ کتاب «بیا گم شویم» قسمت بیست و هشتم، ۲۸ ...

0
خوانش رمان «بیا گم شویم»، نوشته ادی السید، ترجمه ی زهرا طراوتی، با صدای رویا فلاحی.این برنامه را «سوینا» با همکاری...

برنامه «قصه شب سوینا»/ کتاب «بیا گم شویم» قسمت بیست و هفتم ، ۲۷...

0
خوانش رمان «بیا گم شویم»، نوشته ادی السید، ترجمه ی زهرا طراوتی، با صدای رویا فلاحی.این برنامه را «سوینا» با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ کتاب «بیا گم شویم» قسمت بیست و ششم ، ۲۶...

0
خوانش رمان «بیا گم شویم»، نوشته ادی السید، ترجمه ی زهرا طراوتی، با صدای رویا فلاحی.این برنامه را «سوینا» با همکاری...