test
صفحه اصلی برچسب ها سوینا گپ

برچسب: سوینا گپ

برنامه سوینا‌گپ، ۱۱ فروردین ۱۴۰۱، شقایق دهقان

0
در قسمت ششم ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۷۱ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر آن، میزبان شقایق دهقان،...

برنامه سوینا‌گپ، ۹ فروردین ۱۴۰۱، ژرژ پطرسی

0
در قسمت پنجم ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت 77 دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر آن، میزبان ژرژ پطرسی،...

برنامه سوینا‌گپ، ۷ فروردین ۱۴۰۱، فریبا طاهری

0
در قسمت چهارم ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۵۳ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر آن، میزبان فریبا طاهری،...

برنامه سوینا‌گپ، ۵ فروردین ۱۴۰۱، منصور ضابطیان

0
در قسمت سوم ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۷۸ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر آن، میزبان منصور ضابطیان،...

برنامه سوینا‌گپ، ۳ فروردین ۱۴۰۱، فاطمه آل‌عباس

0
در قسمت دوم ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۶۱ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر آن، میزبان فاطمه آل‌عباس،...

برنامه سوینا‌گپ، ۱ فروردین ۱۴۰۱، داریوش کاردان

0
در قسمت اول ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۸۳ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر آن، میزبان داریوش کاردان،...

برنامه «سوینا‌گپ»، رضا عمرانی، ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۰

0
در قسمت پنجم ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۶۹ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر و مجری آن، میزبان...

برنامه «سوینا‌گپ»، فریبا رمضان‌پور، ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰

0
در چهارمین ویژه برنامه نوروزی سوینا‌گپ که به مدت ۶۰ دقیقه تقدیم می‌شود، امیرحسین سلیمانی سردبیر و مجری آن، میزبان فریبا...