صفحه اصلی برچسب ها شهین نجف زاده

برچسب: شهین نجف زاده

قصه شب سوینا/ چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

0
رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت دهم(پایانی)خوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی حسینی‌نژاد،...

قصه شب سوینا/ سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

0
رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت نهمخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی...

قصه شب سوینا/ دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

0
رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت هشتمخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی...

قصه شب سوینا/ یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

0
رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت هفتمخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی...

قصه شب سوینا/ شنبه۱۶ فروردین ۱۳۹۹

0
رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت ششمخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی حسینی‌نژاد،...

قصه شب سوینا/ چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

0
رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت پنجمخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی...

قصه شب سوینا/ سه شنبه۱۲فروردین ۱۳۹۹

0
رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت چهارمخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی...

قصه شب سوینا/ دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

0
رمان «خاطرات زن مطلقه»، قسمت سومخوانش رمان «خاطرات زن مطلقه» اثر هیفا بیطار، ترجمه سید مهدی...