صفحه اصلی برچسب ها مارگارت آتوود

برچسب: مارگارت آتوود

برنامه «قصه شب سوینا»/ یکشنبه ۲۲تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»، قسمت سی و هفتم(پایانی)خوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»، قسمت سی و ششمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»، قسمت سی و پنجمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»، قسمت سی و چهارمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»، قسمت سی و سومخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»/ قسمت سی و دومخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی، با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»، قسمت سی امخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با روایت...

برنامه «قصه شب سوینا»/ سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و نهمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...