صفحه اصلی برچسب ها ماهگل مقتدر

برچسب: ماهگل مقتدر

گفتگو با حسن صفری در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲‍‍‍‍

0
سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و چهل و یکمین اپیزود...

گفتگو با حسن صفری در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲‍‍‍‍

0
سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و چهلمین اپیزود این فصل...

گفتگو با حسن صفری در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲‍‍‍‍

0
سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و سی و نهمین اپیزود...

گفتگو با ایوب سعیدی در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲‍‍‍‍

0
سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و سی و هشتمین اپیزود...

گفتگو با ایوب سعیدی در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲‍‍‍‍

0
سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و سی و هفتمین اپیزود...

گفتگو با ایوب سعیدی در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲‍‍‍‍

0
سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و سی و ششمین اپیزود...

گفتگو با مهران بردیده در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲‍‍‍‍

0
سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و سی و پنجمین اپیزود...

گفتگو با مهران بردیده در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲‍‍‍‍‍‍‍‍

0
سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و سی و چهارمین اپیزود...