صفحه اصلی برچسب ها مهدی غبرائی

برچسب: مهدی غبرائی

برنامه «قصه شب سوینا»، رمان «لعنت به داستایوسکی قسمت بیست و پنجم /پایانی،...

0
سوینا با همکاری نشر ثالث و حمایت دیجی‌پی تقدیم می‌کند:خوانش رمان لعنت به داستایوسکی، نوشته عتیق رحیمی، ترجمه...

برنامه «قصه شب سوینا»، رمان «لعنت به داستایوسکی قسمت بیست و چهارم / ۲۳...

0
سوینا با همکاری نشر ثالث و حمایت دیجی‌پی تقدیم می‌کند:خوانش رمان لعنت به داستایوسکی، نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی غبرایی، با...

برنامه «قصه شب سوینا»، رمان «لعنت به داستایوسکی» قسمت بیست و سوم / ۲۲...

0
سوینا با همکاری نشر ثالث و حمایت دیجی‌پی تقدیم می‌کند:خوانش رمان لعنت به داستایوسکی، نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی غبرایی، با...

برنامه «قصه شب سوینا»، رمان «لعنت به داستایوسکی» قسمت بیست و دوم / ۲۱...

0
سوینا با همکاری نشر ثالث و حمایت دیجی‌پی تقدیم می‌کند:خوانش رمان لعنت به داستایوسکی، نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی غبرایی، با...

برنامه «قصه شب سوینا»، رمان «لعنت به داستایوسکی » قسمت بیست و یکم ...

0
سوینا با همکاری نشر ثالث و حمایت دیجی‌پی تقدیم می‌کند:خوانش رمان لعنت به داستایوسکی، نوشته عتیق رحیمی،...

برنامه «قصه شب سوینا»، رمان «لعنت به داستایوسکی قسمت بیستم / ۱۷ آذر ۱۴۰۰

0
سوینا با همکاری نشر ثالث و حمایت دیجی‌پی تقدیم می‌کند:خوانش رمان لعنت به داستایوسکی، نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی غبرایی، با...

برنامه «قصه شب سوینا»، رمان «لعنت به داستایوسکی قسمت نوزدهم / ۱۶ آذر ۱۴۰۰

0
سوینا با همکاری نشر ثالث و حمایت دیجی‌پی تقدیم می‌کند:خوانش رمان لعنت به داستایوسکی، نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی غبرایی، با...

برنامه «قصه شب سوینا»، رمان «لعنت به داستایوسکی» قسمت هجدهم / ۱۵ آذر ۱۴۰۰

0
سوینا با همکاری نشر ثالث و حمایت دیجی‌پی تقدیم می‌کند:خوانش رمان لعنت به داستایوسکی، نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی غبرایی، با...