test
صفحه اصلی برچسب ها هومن خیاط

برچسب: هومن خیاط

برنامه روی موج کودک، ۲۴ آذر ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، کتاب «دو خط شاهنامه از کاوه» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم....

برنامه روی موج کودک، ۱۷ آذر ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، کتاب «بابا همینجاست» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم. این کتاب با...

برنامه روی موج کودک، ۱۰ آذر ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، کتاب «دو خط شاهنامه از زال» را  با روایت نازنین مهیمنی میشنویم....

برنامه روی موج کودک، ۳ آذر ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت دوم داستان «من سوپرمن هستم» را از مجموعه کتاب های «داستانها...

برنامه روی موج کودک، ۲۶ آبان ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت اول داستان «من سوپرمن هستم» را از مجموعه کتاب های «داستانها...

برنامه روی موج کودک، ۱۹ آبان ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، شعر «حس غرور یعنی چه» را از مجموعه کتاب های اولین احساسات...

برنامه روی موج کودک، ۱۲ آبان ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، کتاب «دو خط شاهنامه از اکوان دیو» را با روایت نازنین مهیمنی...

برنامه روی موج کودک، ۵ آبان ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، شعر «چرا امروز غمگینم» را از مجموعه کتابهای «من و شناخت احساساتم»...