صفحه اصلی برچسب ها پت و مت

برچسب: پت و مت

برنامه «روی موج کودک»، ۲۷ اسفند ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، داستان یک کشف عجیب را از کتاب شمعدانی، با روایت...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت دوم داستان یک سفر غیر منتظره را از کتاب...

برنامه روی موج کودک، ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت اول داستان راز خانه را از کتاب شمعدانی، با...

برنامه روی موج کودک، ۸ بهمن ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت اول داستان در مدرسه را از کتاب شمعدانی، با روایت...

برنامه «روی موج کودک»، ۱ بهمن ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، داستان عقل بچه را از کتاب شمعدانی، با روایت نازنین مهیمنی...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۷ دی ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، اولین قسمت داستان دختری که اسمش را دوست نداشت، از کتاب...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۰ دی ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت آخر کتاب آدمک، بازی و چند شعر کوتاه دیگر...

برنامه «روی موج کودک»، ۳ دی ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، پنجمین قسمت کتاب آدمک، بازی و چند شعر کوتاه دیگر...