صفحه اصلی برچسب ها کتاب صوتی

برچسب: کتاب صوتی

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۱ مرداد ۱۳۹۹

0
رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت هشتمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۳۱ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت هفتمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۳۰ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت ششمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۲۹ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت پنجمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۲۸ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت چهارمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۲۵ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت سومخوانش رمان «کفن جیب ندارد» نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۲۴ تیر ۱۳۹۹

0
رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت دومخوانش رمان «کفن جیب ندارد» نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ یکشنبه ۲۲تیر ۱۳۹۹

0
رمان «وصیت ها»، قسمت سی و هفتم(پایانی)خوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...