اخبار - صفحه ۲

انتشار نسخه ویژه نابینایان «کریمر علیه کریمر» با صدای باران کوثری

انتشار نسخه ویژه نابینایان «کریمر علیه کریمر» با صدای باران کوثری

روایت و نقد «گوزن‌ها» در بیست و یکمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

روایت و نقد «گوزن‌ها» در بیست و یکمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

در آستانه زادروز زنده‌یاد حسین سرشار؛ انتشار نسخه ویژه نابینایان «اجاره‌نشین‌ها» با صدای هوتن شکیبا

در آستانه زادروز زنده‌یاد حسین سرشار؛ انتشار نسخه ویژه نابینایان «اجاره‌نشین‌ها» با صدای هوتن شکیبا

انتشار نسخه ویژه نابینایان «فارست گامپ» با صدای محمد بحرانی

انتشار نسخه ویژه نابینایان «فارست گامپ» با صدای محمد بحرانی

روایت و نقد «بی‌تا» در بیستمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

روایت و نقد «بی‌تا» در بیستمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

انتشار نسخه ویژه نابینایان «مسافران» با صدای صابر ابر

انتشار نسخه ویژه نابینایان «مسافران» با صدای صابر ابر

روایت و نقد «سرایدار» در نوزدهمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

روایت و نقد «سرایدار» در نوزدهمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

«خونه مادربزرگه» و «پت و مت» به رادیو سوینا رسید

لیلی رشیدی و هومن خیاط در برنامه «روی موج کودک» برای کودکان قصه‌های «خونه مادربزرگه» و «پت و مت» را تعریف می‌کنند.

انتشار نسخه ویژه نابینایان «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» با صدای پارسا پیروزفر

انتشار نسخه ویژه نابینایان «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» با صدای پارسا پیروزفر

روایت و نقد «چشمه» در هجدهمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

روایت و نقد «چشمه» در هجدهمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»