اخبار - صفحه ۲

انتشار نسخه ویژه نابینایان «مارمولک» با صدای بهرام افشاری

انتشار نسخه ویژه نابینایان «مارمولک» با صدای بهرام افشاری

روایت و نقد «تنگسیر» در سی‌امین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

روایت و نقد «تنگسیر» در سی‌امین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

انتشار نسخه ویژه نابینایان «این گروه خشن» با صدای جهانگیر کوثری

انتشار نسخه ویژه نابینایان «این گروه خشن» با صدای جهانگیر کوثری

روایت و نقد «خاک» در بیست و نهمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

روایت و نقد «خاک» در بیست و نهمین قسمت پادکست «سینما، خاطره»

در آستانه روز جهانی عصای سفید؛ انتشار نسخه ویژه نابینایان «گل‌های داوودی» با صدای ژرژ پطروسی

در آستانه روز جهانی عصای سفید منتشر می‌شود؛ نسخه ویژه نابینایان «گل‌های داوودی» با صدای ژرژ پطروسی

رمان «چهار روز با روح همینگوی» با صدای رضا عمرانی در قصه شب سوینا

رمان «چهار روز با روح همینگوی» با صدای رضا عمرانی در قصه شب سوینا

سوینا نسخه ویژه نابینایان چهار اثر از جشنواره فیلم کودک و نوجوان را آماده کرد

سوینا نسخه ویژه نابینایان چهار اثر از جشنواره فیلم کودک و نوجوان را آماده کرد

روایت و نقد «آرامش در حضور دیگران» در بیست و هشتم قسمت پادکست «سینما، خاطره»

روایت و نقد «آرامش در حضور دیگران» در بیست و هشتم قسمت پادکست «سینما، خاطره»

انتشار نسخه ویژه نابینایان «خوشه‌های خشم» با صدای علی دهکردی

انتشار نسخه ویژه نابینایان «خوشه‌های خشم» با صدای علی دهکردی

روایت و نقد «ستارخان» در بیست و هفتم قسمت پادکست «سینما، خاطره»

روایت و نقد «ستارخان» در بیست و هفتم قسمت پادکست «سینما، خاطره»