پادکست ماژور

پادکست ماژور، «نت خوانی برای نابینایان و کم بینایان»، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

در سیزدهمین قسمت این برنامه، پیمان فیوضات قطعه شبهای مسکو را نت‌خوانی و اجرا می‌کند.پادکست «ماژور» برای نابینایان...

پادکست ماژور، «نت خوانی برای نابینایان و کم بینایان»، ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

در یازدهمین قسمت این برنامه، پیمان فیوضات قطعه سحرگاه (Morning)، اثر ادوارد گریگ را نت‌خوانی و اجرا می‌کند.پادکست «ماژور» برای نابینایان و...

پادکست ماژور، «نت خوانی برای نابینایان و کم بینایان»، ۱۲ بهمن ۱۴۰۲

در دهمین قسمت این برنامه، پیمان فیوضات قطعه «شهرزاد» اثر «نیکلای ریمسکی-کورساکف، آهنگساز روس» را نت‌خوانی و اجرا می‌کند.پادکست «ماژور» برای نابینایان...

پادکست ماژور، «نت خوانی برای نابینایان و کم بینایان»، ۱۴ دی ۱۴۰۲

در نهمین قسمت این برنامه، پیمان فیوضات قطعه «گرین اِسلیوز» «Greensleeves» را نت‌خوانی و اجرا می‌کند.پادکست «ماژور» برای...

پادکست ماژور، «نت خوانی برای نابینایان و کم بینایان»، ۱۶ آذر ۱۴۰۲

در هشتمین قسمت این برنامه، پیمان فیوضات قطعه «مرغزار» را نت‌خوانی و اجرا می‌کند.پادکست «ماژور» برای نابینایان و...

پادکست ماژور، «نت خوانی برای نابینایان و کم بینایان»، ۱۸ آبان ۱۴۰۲

در هفتمین قسمت این برنامه، پیمان فیوضات قطعه «سرود شادی» از «سمفونی شماره ۹ بتهوون» را نت‌خوانی و اجرا می‌کند.

پادکست ماژور، «نت خوانی برای نابینایان و کم بینایان»، ۲۰ مهر ۱۴۰۲

در ششمین قسمت این برنامه، پیمان فیوضات قطعه «لارگو» اثر «آنتون دورژاک» را نت‌خوانی و اجرا می‌کند.پادکست «ماژور»...

پادکست ماژور، «نت خوانی برای نابینایان و کم بینایان»، ۱۶ شهریور ۱۴۰۲

در پنجمین قسمت این برنامه، پیمان فیوضات قطعه «در قصر پادشاه کوهستان، اثر ادوارد گریگ، آهنگساز نروژی» را نت‌خوانی و اجرا می‌کند.

پادکست ماژور، «نت خوانی برای نابینایان و کم بینایان»، ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

در چهارمین قسمت این برنامه، پیمان فیوضات قطعه «پُلُوِتسین دنس » اثر « الکساندر بُرُدین » را تدریس میکند.

پادکست ماژور، «نت خوانی برای نابینایان و کم بینایان»، ۱۵ تیر ۱۴۰۲

در سومین قسمت این برنامه، پیمان فیوضات قطعه «مینوئت در سل ماژور» اثر «یوهان سباستیان باخ» را تدریس میکند.