برنامه های رادیو

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

رمان «تصغیر»، قسمت اولخوانش رمان «تصغیر»، نوشته احمد امید، ترجمه امیر هنرمند، با صدای محسن بهرامی.

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت شانزدهمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت پانزدهمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت چهاردهمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «روی موج کودک»/ ۱٠ مرداد ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۳۱ دقیقه و با اجرای مبینا موسوی تقدیم میشود، لیلی رشیدی ادامه داستان تابه‌تا های باغ...

پادکست «سینما خاطره» / ۹ مرداد ۱۳۹۹

سوته دلانسومین قسمت از پادکست «سینما، خاطره» با روایت و تحلیل فیلم سینمایی «سوته دلان»

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۸ مرداد ۱۳۹۹

رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت سیزدهمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۷ مرداد ۱۳۹۹

رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت دوازدهمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۶ مرداد ۱۳۹۹

رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت یازدهمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۵مرداد ۱۳۹۹

رمان «کفن جیب ندارد»، قسمت دهمخوانش رمان «کفن جیب ندارد»، نوشته هوراس مک کوی، ترجمه شهریار وقفی...