روی موج کودک - صفحه ۱۱

برنامه «روی موج کودک»/ جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

در چهارمین برنامه‌ی «روی موج کودک» که مبینا موسوی اجرای آن را بر عهده دارد، گلاره عباسی یکی از قصه‌های نرگس آبیار...

برنامه روی موج کودک/ جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

در سومین برنامه روی موج کودک که به مدت ۲۶ دقیقه و با اجرای مبینا موسوی تقدیم می‌شود، گلاره عباسی داستان «قهرمان...

برنامه روی موج کودک/ جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

در دومین برنامه «روی موج کودک» که مبینا موسوی اجرای آن را بر عهده دارد، قصه «زندگی غمبار یک بت خوشبخت» اثر...

برنامه روی موج کودک/ جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

در نخستین برنامه «روی موج کودک» که با اجرای مبینا موسوی و به مدت ۲۵ دقیقه تقدیم می‌شود، گلاره عباسی خوانش کتاب...