روی موج کودک - صفحه ۲

برنامه روی موج کودک، ۹ تیر ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، کتاب  «بابای شکم بالشی» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم. این کتاب...

برنامه روی موج کودک، ۲ تیر ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، کتاب شعر «امروز چه حسی دارم» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم....

برنامه روی موج کودک، ۲۶ خرداد ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت دوم داستان «نگذارید غیب‌شان بزند» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم....

برنامه روی موج کودک، ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، داستان «نگذارید غیب‌شان بزند» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم. این کتاب...

برنامه روی موج کودک، ۱۲ خرداد ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، داستان «دریا قرمز نیست» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم. این کتاب...

برنامه روی موج کودک، ۵خرداد ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، داستان «یک بغل گرم برفی» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم. این...

برنامه روی موج کودک، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، داستان «مامان دوستت دارم» را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم. این کتاب...

برنامه روی موج کودک، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، داستان قوی باش را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم. این کتاب با...

برنامه روی موج کودک، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، داستان رویای امانوئل را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم. این کتاب با...

برنامه روی موج کودک، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، داستان بساز و بتاز را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم. این کتاب...