ضرب آهنگ - صفحه ۱۷

برنامه ضرب آهنگ / چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸

در این برنامه ماهگل مقتدر اولین قسمت از آیتم جدید و شنیدنی «نغمه ماندگار» را عرضه می‌کند، گزارشی از کنسرت تک‌نوازی پیانوی...

برنامه ضرب‌آهنگ /چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸

در این برنامه ماهگل مقتدر در کنسرت گروه رستاک حضور داشته و اتفاقات این کنسرت جذاب را پوشش داده است. همچنین مروری...

برنامه ضرب‌آهنگ، چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

در این برنامه ماه‌گل مقتدر با تهیه گزارش از کنسرت استاد وحید اسداللهی به بررسی موسیقی خطه آذربایجان می‌پردازد. مرور اخبار حوزه...

برنامه ضرب‌آهنگ | چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸

بررسی موسیقی خطه کردستان و مرور چند خبر

برنامه ضرب‌آهنگ | چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸

بررسی موسیقی جنوب ایران، پخش یک مصاحبه و مرور چند خبر.

برنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸

بررسی موسیقی استان لرستان، مصاحبه با یکی از اعضای گروه تال، و مرور چند خبربرنامه ضرب‌ آهنگ،...

برنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

بررسی موسیقی بختیاری، و مرور چند خبربرنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

برنامه ضرب‌آهنگ، چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸

بررسی موسیقی خطه خراسان، مرور چند خبر و یادی از شادروان حسین دهلویبرنامه ضرب‌ آهنگ،...

برنامه ضرب‌آهنگ، چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

بررسی موسیقی استان گیلان و مرور چند خبربرنامه ضرب‌ آهنگ، چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

برنامه ضرب آهنگ چهارشنبه ۱۰مهر ۱۳۹۸

بررسی موسیقی استان مازندران، و مرور چند خبر و مصاحبهضرب آهنگ چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸