سوینا گپ - صفحه ۴

برنامه سوینا‌گپ، پنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸

مصاحبه با بانو احترام برومند، هنرمند و گوینده پیشکسوت کشورمان، همسر زنده‌ یاد داوود رشیدی و مادر خانم لیلی رشیدی

برنامه سوینا‌گپ، پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

گپ و گفتی مفصل و شنیدنی با آقای فرشاد آذرنیا از افکتورها و تهیه‌کنندگان پرسابقه رادیو

برنامه سوینا‌گپ، پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

گپی مفصل و خودمانی با سرکار خانم صدیقه کیانفر، هنرمند و پیشکسوت ارجمند رادیو، تلویزیون، تئاتر و سینما

برنامه سوینا‌گپ، پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

گفتگوی جذاب و شنیدنی با خانم فریبا متخصص، هنرمند ارجمند کشورمان.سوینا‌گپ، پنجشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸