قصه شب سوینا - صفحه ۳۱

برنامه قصه شب سوینا | ۱۹ آبان ۱۳۹۸

خوانش رمان «بافته» اثر لائتیسیا کولومبانی، ترجمه نرگس کریمی، قسمت دوم.* این برنامه را سوینا با همکاری نشر نیماژ و...

برنامه قصه شب سوینا | ۱۸ آبان ۱۳۹۸

خوانش رمان «بافته» اثر لائتیسیا کولومبانی، قسمت اول.* برنامه قصه شب را سوینا با همکاری نشر نیماژ و سازمان...