پادکست تهرون - صفحه ۲

سوم: طهران؛ از گور برخاسته/ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰

در قسمت سوم پادکست "طهرون" تاریخ شکل‌گیری تهران را بازگو می‌کنیم. برای پرسه زدن در شهری که دوستش داریم باید بدانیم...

طهرون دوم: ری؛ افسانه عروس دو برادر

قسمت دوم پادکست «طهرون» پنجشنبه ۹ دی ماه، با عنوان «افسانه عروس دو برادر» درباره ری، از رادیو سوینا پخش می‌شود.

طهرون یکم: ابن بابویه؛ نمایش بی‌تمام/ ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۰

ابن بابویه گورستانی است چسبیده به ری. در اولین قسمت پادکست "طهرون" مردگان این گورستان تاریخی را از میرزاده‌ عشقی و فروغی...