خیال عکس - صفحه ۵

برنامه خیال عکس، جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸

بررسی بخش دوم کتاب مصور گنج پیدابرنامه خیال عکس، جمعه ۱۰ آبان ۱۳۹۸ اجرا:...

برنامه خیال عکس، جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸

بررسی بخش نخست کتاب مصور گنج پیدابرنامه خیال عکس، جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸ اجرا...

برنامه خیال عکس، جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸

معرفی کتاب عکس «گذار» اثر نصرالله کسرائیانبرنامه خیال عکس، جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ اجرا: منصور ضابطیان

برنامه خیال عکس، جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸

بررسی کتاب عکس ۴۴ روز، اثر دیوید بارنت اجرا: منصور ضابطیانبرنامه خیال عکس، جمعه ۱۹ مهر...

برنامه خیال عکس، جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۸

بررسی کتاب عکس یاد و نگاه، اثر مهرداد اسکوییاجرا : منصور ظابطیان - خیال عکس جمعه ۱۲ مهر...