خیال عکس - صفحه ۳

برنامه خیال عکس/ جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

در بیست و پنجمین برنامه خیال عکس که به مدت ۱۶ دقیقه تقدیم می‌شود، منصور ضابطیان به بهانه فرا رسیدن روز بزرگداشت...

برنامه خیال عکس/ جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

در بیست و چهارمین برنامه خیال عکس که همانند چند برنامه پیشین در خارج از استودیو ضبط شده است، منصور ضابطیان به...

برنامه خیال عکس/ جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

در بیست و سومین برنامه خیال عکس که همچنان حال و هوایی بهاری دارد، منصور ضابطیان به بررسی و توضیح عکس‌های شماره...

«عیدانه سوینا»/ خیال عکس

در بیست و دومین برنامه «خیال عکس»، منصور ضابطیان به مناسبت فرا رسیدن سال ۱۳۹۹، به توضیح تعدادی از عکس‌های نوروزی و...

برنامه خیال عکس/ جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۸

در بیست و یکمین برنامه خیال عکس، منصور ضابطیان به توضیح بخش دوم از کتاب مصور «مرگت چه بود» اثر پیمان هوشمندزاده...

برنامه خیال عکس/ جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۹۸

در بیستمین برنامه خیال عکس، منصور ضابطیان به توضیح بخش نخست از کتاب مصور «مرگت چه بود» اثر پیمان هوشمندزاده می‌پردازد. پیمان...

برنامه خیال عکس/ جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸

در نوزدهمین برنامه خیال عکس، منصور ضابطیان به بررسی عکس‌های دومین بخش از کتاب مصور «حکومت ۵۸»، اثر «مریم زندی» می‌پردازد. این...

برنامه خیال عکس/ جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸

در این برنامه منصور ضابطیان به بررسی عکس‌های نخستین بخش از کتاب مصور «حکومت ۵۸»، اثر «مریم زندی» می‌پردازد. مریم زندی متولد...

برنامه خیال عکس/ جمعه ۱۸بهمن۱۳۹۸

در این برنامه منصور ضابطیان به توضیح بخش دوم از کتاب مصور «عروس‌برون» اثر محمدرضا بهارناز می‌پردازد. این کتاب مجموعه تصاویری است...

برنامه خیال عکس/ جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸

در این برنامه منصور ضابطیان به توضیح بخش نخست از کتاب مصور «عروس‌برون» اثر محمدرضا بهارناز می‌پردازد.