سریال - صفحه ۲

سریال توضیح‌دار هیولا/ قسمت نهم/ ۳۰ دی ۱۳۹۸

خلاصه قسمت نهم: این قسمت با خرید تلویزیون توسط هوشنگ و حسادت مهرافزون آغاز می‌شود. این بار معلم شیمی قصه بدون هیچ...

سریال توضیح‌دار هیولا/ قسمت هشتم/ ۲۳ دی ۱۳۹۸

خلاصه داستان: زن کامروا موفق می‌شود تا شهره را با خود همراه کند و حلقه محاصره برای هوشنگ تنگتر می‌شود. در این...

سریال توضیح‌دار هیولا/ قسمت هفتم/ ۹ دی ۱۳۹۸

خلاصه داستان: بالاخره هوشنگ قانع می‌شود تا با موسسه کمک آموزشی خاف همکاری کند! اما دامی که موسسه پهن کرده فقط برای...

سریال توضیح‌دار هیولا/ قسمت ششم

خلاصه داستان: هوشنگ کارهایی انجام می‌دهد که تا حدودی اعتماد کامروا جلب می‌شود و کامروا هم او را به یک مهمانی خصوصی...

سریال توضیح دار هیولا | قسمت پنجم | ۲۵ آذر ۱۳۹۸

در خلاصه داستان این قسمت آمده است: «هوشنگ بالاخره تسلیم شرایط می‌شود و خودش را قانع می‌کند تا با صندوق همکاری...

سریال توضیح دار هیولا | قسمت چهارم | ۱۸ آذر ۱۳۹۸

خلاصه قسمت چهارم: این قسمت با دورهمی خانواده شرافت آغاز می شود. شرافت بار دیگر از انسانیت و شهامت خود در رد...

سریال توضیح‌دار هیولا | قسمت سوم | ۱۱ آذر ۱۳۹۸

خلاصه قسمت سوم: هوشنگ به عنوان نماینده‌ی همکارانش به جلسه‌ی هیئت مدیره صندوق می‌رود. در آن جا به او پیشنهادی...

سریال توضیح دار هیولا | قسمت دوم | ۲۰ آبان ۱۳۹۸

خلاصه داستان قسمت ۲ هیولادر قسمت دوم سریال هیولا شرایط برای خاندان شرافت فرق می کند و بالاخره یکی از...

سریال هیولا قسمت اول

کارگردان : مهران مدیری.سریال هیولا قسمت اولخلاصه این قسمت : هوشنگ از خانواده...