صفحه اصلی برچسب ها روی موج کودک

برچسب: روی موج کودک

برنامه «روی موج کودک»، ۲ مهر ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۲۷ دقیقه تقدیم می شود، لیلی رشیدی بیستمین قسمت از...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می‌شود، نوزدهمین قسمت قصه های خونه مادر‌بزرگه را با روایت لیلی رشیدی و...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۲ شهریور ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی و به مدت ۳۰ دقیقه تقدیم می شود، لیلی رشیدی هفدهمین قسمت قصه...

برنامه «روی موج کودک»، ۵ شهریور ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت شانزدهم قصه های خونه مادربزرگه را با روایت لیلی...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۲ مرداد ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی قسمت دوم داستان ورود هاپو کومار به خانه مادر‌بزرگه...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

0
در این برنامه که به مدت ۳۴ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می‌شود، چهاردهمین قسمت قصه های «خونه مادر‌بزرگه»...

برنامه «روی موج کودک»، ۸ مرداد ۱۴۰۰

0
در این برنامه که به مدت ۲۶ دقیقه و با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قصه ای با روایت مهین...

برنامه «روی موج کودک»، ۱ مرداد ۱۴۰۰

0
در این برنامه که به مدت ۲۸ دقیقه تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی سیزدهمین قسمت «خونه مادر‌بزرگه» را با موضوع «مهمانی رفتن...