صفحه اصلی برچسب ها روی موج کودک

برچسب: روی موج کودک

برنامه روی موج کودک، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، داستان جنگل انتخابها را از کتاب شمعدانی، با روایت نازنین مهیمنی...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، داستان قدرت کتابها را از کتاب شمعدانی، با روایت نازنین...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، داستان دوستان جدید را از کتاب شمعدانی، با روایت نازنین...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۷ اسفند ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، داستان یک کشف عجیب را از کتاب شمعدانی، با روایت...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت دوم داستان یک سفر غیر منتظره را از کتاب...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت اول داستان یک سفر غیر منتظره را از کتاب...

برنامه «روی موج کودک»، ۶ اسفند ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت آخر داستان راز خانه را از کتاب شمعدانی، با...

برنامه روی موج کودک، ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت اول داستان راز خانه را از کتاب شمعدانی، با...