صفحه اصلی برچسب ها روی موج کودک

برچسب: روی موج کودک

برنامه روی موج کودک، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، داستان بساز و بتاز را با روایت نازنین مهیمنی میشنویم. این کتاب...

ویژه برنامه روی موج کودک، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، نازنین مهیمنی داستان اجازه هست را تعریف میکند. این کتاب با همکاری...

برنامه روی موج کودک، ۱۸ شهریور ۱۴۰۱

0
در این برنامه که با اجرای تینا تقویان تقدیم می شود، داستان مهربان باش را با روایت نازنین مهیمنی می شنویم....

برنامه روی موج کودک، ۱۱ شهریور ۱۴۰۱

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت دوم داستان پسر موش کور روباه و اسب را...

برنامه روی موج کودک، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت آخر داستان من هلن کلر هستم را با روایت...

برنامه روی موج کودک، ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت اول داستان من هلن کلر هستم را با روایت...

برنامه روی موج کودک، ۷ مرداد ۱۴۰۱

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت دوم داستان فیل ماکارون را با روایت نازنین مهیمنی...

برنامه روی موج کودک، ۳۱ تیر ۱۴۰۱

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت اول داستان فیل ماکارون را با روایت نازنین مهیمنی...