صفحه اصلی برچسب ها روی موج کودک

برچسب: روی موج کودک

برنامه «روی موج کودک»، ۱۳ اسفند ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت اول داستان یک سفر غیر منتظره را از کتاب...

برنامه «روی موج کودک»، ۶ اسفند ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت آخر داستان راز خانه را از کتاب شمعدانی، با...

برنامه روی موج کودک، ۲۹ بهمن ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم می شود، قسمت اول داستان راز خانه را از کتاب شمعدانی، با...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۲ بهمن ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت آخر داستان در مدرسه را از کتاب شمعدانی، با روایت...

برنامه روی موج کودک، ۸ بهمن ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت اول داستان در مدرسه را از کتاب شمعدانی، با روایت...

برنامه «روی موج کودک»، ۱ بهمن ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، داستان عقل بچه را از کتاب شمعدانی، با روایت نازنین مهیمنی...

برنامه «روی موج کودک»، ۲۴ دی ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، دومین قسمت داستان دختری که اسمش را دوست نداشت، از کتاب شمعدانی...

برنامه «روی موج کودک»، ۱۷ دی ۱۴۰۰

0
در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، اولین قسمت داستان دختری که اسمش را دوست نداشت، از کتاب...