برنامه های رادیو - صفحه ۲

برنامه «قصه شب سوینا»/ یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و هفتمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و ششمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه سینما کلاسیک/ فیلم توضیح دار «بر باد رفته» با صدای شبنم مقدمی

فیلم «برباد رفته» به کارگردانی ویکتور فلمینگ محصول ۱۹۳۹ امریکا است. این فیلم که بر اساس رمانی به همین نام، نوشته ی...

برنامه «خیال عکس»/ جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹

در سی و سومین برنامه خیال عکس، منصور ضابطیان به توضیح بخش دوم از تصاویر منتخب طبیعت که در ۶ ماه نخست...

برنامه «روی موج کودک»/ جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹

در یازدهمین برنامه روی موج کودک که با اجرای مبینا موسوی و به مدت ۳۰ دقیقه تقدیم می‌شود، لیلی رشیدی قسمت دیگری...

برنامه «قصه شب سوینا»/ چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و پنجمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «ضرب آهنگ»/ چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹

در بیست و سومین برنامه ضرب‌آهنگ که به مدت ۶۳ دقیقه تقدیم می‌شود، ماه‌گل مقتدر در قالب مصاحبه‌ای با آقای محسن ثقفی،...

برنامه «قصه شب سوینا»/ سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و چهارمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «آوای تلاش»/ سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۹

در بیست و یکمین برنامه آوای تلاش که به مدت ۶۳ دقیقه تقدیم می‌شود، اشکان آذرماسوله به مصاحبه با آقای همایون شاهمرادی...

برنامه «قصه شب سوینا»/ دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و سومخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...