برنامه های رادیو - صفحه ۳

برنامه «قصه شب سوینا»/ یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و دومخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه «قصه شب سوینا»/ شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیست و یکمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با...

برنامه خیال عکس/ جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

در سی و دومین برنامه خیال عکس، منصور ضابطیان به توضیح تصاویر منتخب از طبیعت که در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۰...

برنامه روی موج کودک/جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

در دهمین برنامه‌ی روی موج کودک که به مدت ۲۷ دقیقه تقدیم می‌شود و مبینا موسوی اجرای آن را بر عهده دارد،...

برنامه «قصه شب سوینا»/ ۲۸ خرداد ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت بیستمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با روایت بهناز...

برنامه «قصه شب سوینا»/ سه شنبه ۲۷ خرداد

رمان «وصیت ها»، قسمت نوزدهمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با روایت بهناز...

برنامه «قصه شب سوینا»/ دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت هجدهمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با روایت بهناز...

برنامه «قصه شب سوینا»/ یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

رمان «وصیت ها»، قسمت هفدهمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با روایت بهناز...

برنامه «قصه شب سوینا»/ شنبه ۲۴ خرداد

رمان «وصیت ها»، قسمت شانزدهمخوانش رمان «وصیت ها»، نوشته مارگارت اتوود، ترجمه محمدرضا صالحی با روایت بهناز...

برنامه «روی موج کودک»/ جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

در این برنامه که به مدت ۳۰ دقیقه تقدیم می‌شود و مبینا موسوی اجرای آن را بر عهده دارد، لیلی رشیدی سومین...