برنامه های رادیو - صفحه ۳

مرور مطالب مربوط به عاشیق‌ها و بخشی‌ها در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲‍‍‍‍

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و چهل و دومین اپیزود...

برنامه روی موج کودک، ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت یازدهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

پادکست ماژور، «نت خوانی برای نابینایان و کم بینایان»، ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

در یازدهمین قسمت این برنامه، پیمان فیوضات قطعه سحرگاه (Morning)، اثر ادوارد گریگ را نت‌خوانی و اجرا می‌کند.پادکست «ماژور» برای نابینایان و...

گفتگو با حسن صفری در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲‍‍‍‍

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و چهل و یکمین اپیزود...

برنامه روی موج کودک، ۴ اسفند ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت دهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

پادکست تهران، ظهیرالدوله؛ پرده آخر، ۳ اسفند ۱۴۰۲

سی‌امین قدم از پادکست «طهرون» به ظهیرالدوله می‌رسد.پژمان تیمورتاش سردبیر و نویسنده‌ پادکست «طهرون» است و پژوهش این...

گفتگو با حسن صفری در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲‍‍‍‍

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و چهلمین اپیزود این فصل...

برنامه روی موج کودک، ۲۷ بهمن ۱۴۰۲

در این برنامه که با اجرای شبنم سوهانی تقدیم میشود، قسمت نهم کتاب «باخانمان» نوشته «هکتور مالو» را با روایت سارا جامعی...

پادکست صداهای ابریشمی، ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

بخش اول هجدهمین قسمت از پادکست «صداهای ابریشمی» ، به ناصر طهماسب اختصاص دارد و بخش دوم این پادکست نیز به گروه...

گفتگو با حسن صفری در «ضرب‌آهنگ» رادیو سوینا، ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲‍‍‍‍

سومین فصل برنامه ضرب‌آهنگ با معرفی و بررسی موسیقی نواحی مختلف ایران از رادیو سوینا پخش می‌شود و سی و نهمین اپیزود...