آوای تلاش - صفحه ۲

برنامه «آوای تلاش» ولید الزیدی، ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

در قسمت ۶۱ فصل دوم برنامه آوای تلاش، ولید الزیدی، معرفی می‌شود و مسیر زندگی او مورد بررسی قرار می‌گیرد.ولید الزیدی...

برنامه «آوای تلاش» مریم روزمند، ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰

در شصتمین قسمت از فصل دوم برنامه آوای تلاش، ادریس فتحی سردبیر این برنامه، میزبان مریم روزمند، موسیقی‌دان نابینای اهل لامرد...

برنامه «آوای تلاش» فرانکلین روزولت، ۱۶ آذر ماه ۱۴٠٠

در قسمت پنجاه و نهم فصل دوم برنامه آوای تلاش، فرانکلین روزولت، سی و دومین رئیس جمهور آمریکا معرفی می‌شود و...

برنامه «آوای تلاش» گفتگو با وحید نوری، ۹ آذرماه ۱۴۰۰

در پنجاه و هشتمین قسمت از فصل دوم برنامه آوای تلاش، ادریس فتحی سردبیر این برنامه، میزبان وحید نوری، ورزشکار کم‌بینای...

برنامه «آوای تلاش» رودکی، ۲ آذر ماه ۱۴۰۰

در قسمت پنجاه و هفتم فصل دوم برنامه آوای تلاش، رودکی، شاعر نابینای فارسی معرفی می‌شود و مسیر زندگی او مورد...

برنامه «آوای تلاش» گفتگو با آیدا مجیدآبادی، ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰

در پنجاه و ششمین قسمت از فصل دوم برنامه آوای تلاش، ادریس فتحی سردبیر این برنامه، میزبان آیدا مجیدآبادی، شاعر، مترجم...

برنامه «آوای تلاش» تامیل احمد، ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰

در قسمت پنجاه و پنجم فصل دوم برنامه آوای تلاش، تامیل احمد، نابینای پاکستانی معرفی می‌شود و مسیر زندگی او مورد...

برنامه «آوای تلاش» گفتگو با هانیه همایونی، ۱۱ آبان ۱۴۰۰

در پنجاه و چهارمین قسمت از فصل دوم برنامه آوای تلاش، ادریس فتحی سردبیر این برنامه، میزبان هانیه همایونی، نخبه نابینای...

برنامه «آوای تلاش» واندا دیازمرسد، ۴ ابان ماه ۱۴۰۰

در قسمت پنجاه و سوم فصل دوم برنامه آوای تلاش، واندا دیازمرسد، اخترشناس نابینا معرفی می‌شود و مسیر زندگی او مورد...

برنامه «آوای تلاش» گفتگو با حدیثه رجب پور/ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰

در پنجاه و دومین قسمت از فصل دوم برنامه آوای تلاش، ادریس فتحی سردبیر این برنامه، میزبان حدیثه رجب‌پور، نوجوان نابینای...