خیال عکس - صفحه ۲

برنامه «خیال عکس»/ جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹

در سی و پنجمین برنامه «خیال عکس»، منصور ضابطیان به شرح عکسهای منتخب سایت آگورا ایمیج، با موضوع تبعیض نژادی پرداخته است.

برنامه «خیال عکس»/ جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

در سی و چهارمین برنامه خیال عکس منصور ضابطیان‌ به توضیح و تفسیر عکسهای دن موریس از سفر او به هندوستان پرداخته...

برنامه «خیال عکس»/ جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹

در سی و سومین برنامه خیال عکس، منصور ضابطیان به توضیح بخش دوم از تصاویر منتخب طبیعت که در ۶ ماه نخست...

برنامه خیال عکس/ جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

در سی و دومین برنامه خیال عکس، منصور ضابطیان به توضیح تصاویر منتخب از طبیعت که در ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۰...

برنامه «خیال عکس»/جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

در سی و یکمین برنامه خیال عکس، منصور ضابطیان به توضیح تصاویری جدید از نشریه «نشنال جئوگرافیک» می‌پردازد: تصاویری که به موضوعاتی...

برنامه خیال عکس/ جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

در سی‌امین برنامه خیال عکس، منصور ضابطیان به بررسی و توضیح عکس‌های کتاب «حسرتی، نگاهی و آهی: مجموعه آلبوم عکس‌های صادق هدایت»...

برنامه خیال عکس/ جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹

در بیست و نهمین برنامه‌ی خیال عکس، منصور ضابطیان به توضیح عکس‌هایی می‌پردازد که با موضوع ویروس کرونا و بیماری کووید-۱۹ در...

برنامه خیال عکس/ جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹

در بیست و هشتمین برنامه «خیال عکس»، منصور ضابطیان به توضیح بخش سوم از عکس‌های مشهور و به‌یادماندنی جهان می‌پردازد؛ تصاویری که...

برنامه خیال عکس/ جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

در بیست و هفتمین برنامه «خیال عکس»، منصور ضابطیان به توضیح بخش دوم از عکس‌های مشهور جهان می‌پردازد؛ تصاویری که در چند...

برنامه «خیال عکس»/ جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

در بیست و ششمین برنامه‌ی «خیال عکس»، منصور ضابطیان به توضیح تعدادی از عکس‌های مشهور جهان می‌پردازد؛ تصاویری که در چند دهه‌ی...