برنامه «قصه شب سوینا»، رمان «نمایشگاه پنجاه و هشت» با صدای محسن بهرامی _ قسمت بیست‌و‌چهارم/ ۲۴ شهریور ماه ۱۴٠٠

0

سوینا با همکاری نشر نیماژ و با حمایت مجموعه بازی‌سازان تقدیم می کند:
خوانش رمان «نمایشگاه پنجاه و هشت» به نویسندگی جاناتان کو و ترجمه اشکان دانشمند با صدای محسن بهرامی
تدوین و میکس: علی پنجه‌ای

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید