ضرب آهنگ - صفحه ۳

برنامه «ضرب آهنگ»/ ۹ مهر ۱۳۹۹

بررسی موسیقی متن فیلم «شازده احتجاب» در رادیو سوینادر سی‌و‌ششمین قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ، موسیقی متن...

برنامه «ضرب آهنگ»/ ۲ مهر ۱۳۹۹

بررسی موسیقی متن فیلم «دلشدگان» در رادیو سوینابه مناسبت زادروز استاد محمدرضا شجریان، سی‌و‌پنجمین قسمت از...

برنامه «ضرب آهنگ»/ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

بررسی موسیقی متن فیلم «نسل سوخته» در رادیو سوینادر سی‌و‌چهارمین قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ موسقی متن...

برنامه «ضرب آهنگ»/ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹

بررسی موسیقی فیلم «بر باد رفته» در رادیو سویناسی‌و‌سومین قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ به بررسی موسیقی متن...

برنامه «ضرب آهنگ»/ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

بررسی موسیقی فیلم «روز واقعه» در رادیو سویناسی و دومین قسمت از برنامه ی ضرب آهنگ به...

برنامه «ضرب آهنگ»/ ۵ شهریور ۱۳۹۹

بررسی موسیقی فیلم «چهارراه استانبول» در رادیو سویناسی‌و‌یکمین قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ به بررسی موسیقی متن...

برنامه «ضرب آهنگ»/ ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

بررسی موسیقی فیلم “جنگ ستارگان” در رادیو سوینادر سی‌امین قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ، موسیقی متن فیلم "جنگ...

برنامه«ضرب آهنگ»/ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹

بررسی موسیقی فیلم ”بید مجنون”در بیست‌و‌نهمین قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ، ماه‌گل مقتدر به بررسی موسیقی...

برنامه «ضرب آهنگ»/ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

بررسی موسیقی فیلم "1917" در رادیو سوینابیست و هشتمین قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ، موسیقی فیلم...

برنامه «ضرب آهنگ»/ ۱ مرداد ۱۳۹۹

بررسی موسیقی فیلم «شبی که ماه کامل شد»بیست و هفتمین قسمت از برنامه ضرب‌آهنگ، موسیقی فیلم سینمایی...